ASBEST SANEREN: BETER VOOR HET MILIEU

Bij veel sloopwerken wordt asbest aangetroffen. Ook bij het uitbreken van een brand is de kans groot dat asbest vrijkomt. Een kwalijke zaak die zo snel mogelijk moet worden opgeruimd ter voor­koming van erger.

Bij Steenhuis Sloopwerken staan DTA specialisten voor u klaar die snel inzetbaat zijn bij calamiteiten. Desnoods 24 uur per dag. Immers het aantreffen van asbest zorgt voor stagnering in sloop- of bouw­werkzaamheden en is gevaarlijk voor de gezond­heid van u en uw medewerkers.

Alle werkzaamheden vinden plaats over­een­kom­stig de voorwaarden volgens BRL 5050 en van de arbeidsinspectie`s. Daarnaast geschiedt de uit­voe­ring eventueel in nauw overleg met de veiligheids­inspectie van de opdrachtgever.

Uiteraard beschikt Steenhuis Sloopwerken over alle benodigde certificaten en voldoet aan alle daarvoor gestelde normen. Opgeruimd staat netjes en is beter voor het milieu......